Förmånstagare

Cancerfonden

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre ska drabbas och fler överlever. För att nå dit finansierar vi svensk cancerforskning – varje år stödjer vi cirka 500 forskningsprojekt. Vi sprider också kunskap om cancer och arbetar för att påverkar politiska beslutsfattare i frågor som är viktiga för patienter och närstående.

inline_cancerfonden01

Cancerfonden är en ideell insamlingsorganisation utan statligt stöd. Vi är därför helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag. Sedan Cancerfonden grundades 1951 har vi delat ut drygt nio miljarder kronor till svensk cancerforskning.

Många av de förbättringar vi ser i dag, såsom effektivare diagnos- och behandlingsmetoder, är resultat av forskning som inleddes för flera decennier sedan. För att vi ska få ta del av ytterligare framsteg måste vi se till att forskningen har de resurser som krävs.

inline_cancerfonden03

Kontakta oss

Föreningen
Vi kan mer

Svetsarvägen 12
173 91 Solna

Epost
vikanmer@ica.se

Telefon
033 435 98 88
(Helgfria vardagar 08 - 17)

Spelansvar

Lotter ska vara kul och en stunds spännande förströelse. Men vi vet att spelberoende är ett problem. Det tar vi förstås på största allvar och arbetar förebyggande för ett ansvarsfullt spelande.

Läs mer